Dịch vụ tuyển dụng và cung ứng lao động chính thức

Dịch vụ tuyển dụng và cung ứng lao động chính thức

DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG CHÍNH THỨC

Dịch vụ tuyển dụng và cung ứng lao động chính thức là một dịch vụ rất được các Công ty trong và ngoài nước quan tâm sử dụng của JEIL VINA.
Nguồn gốc lao động phổ thông do JEIL VINA cung cấp là những người lao động đủ điều kiện sức khỏe, trình độ văn hóa đến từ các vùng nông thôn trong cả nước.
Thế mạnh của lao động phổ thông do JEIL VINA cung cấp là một lực lượng lao động trẻ, đủ điều kiện sức khỏe, trình độ văn hóa và có khả năng hòa nhập nhanh với môi trường làm việc công nghiệp.
Lao động của JEIL VINA sau được tuyển dụng sẽ được phân loại theo độ tuổi, giới tính, trình độ văn hóa và được đào tạo về an toàn, nội quy lao động, kỷ luật lao động, tác phong làm việc công nghiệp trước khi tiến cử tới doanh nghiệp.
Jeil Vina công ty cung ứng nhân lực chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu về lao động cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để giảm thiểu thời gian cũng như chi phí cho quá trình tuyển lao động của nhà tuyển dụng. Chúng tôi luôn nỗ lực làm việc với sự uy tín và trách nhiệm cao đối với đối tác và người lao động.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ JEIL VINA
Trụ sở giao dịch: Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Website: www.jeilvina.com   –  Email: jeilvina@gmail.com
Điện thoại: 0222 6 510 252 – 0973 906 402
Văn phòng KCN Quế Võ: Lãm làng, Vân Dương, Quế Võ, Bắc Ninh.
Văn phòng KCN Đại Đồng: Xóm Tờ, Thôn Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh.
Văn phòng KCN Tiên Sơn: Thôn Bất Lự, Đường TS3, Từ Sơn, Bắc Ninh.
Văn phòng KCN Vân Trung:  Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang.
Văn phòng Vĩnh Phúc: Xóm Gò Rùa, Mậu Thông, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Trả lời