17 công việc được cho thuê lại lao động

17 công việc được cho thuê lại lao động

17 CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Theo đó, có 17 công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

 

1- Phiên dịch/ Biên dịch/ Tốc ký;

2- Thư ký/Trợ lý hành chính;

3- Lễ tân;

4- Hướng dẫn du lịch;

5- Hỗ trợ bán hàng;

6- Hỗ trợ dự án;

7- Lập trình hệ thống máy sản xuất;

8- Sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông;

9- Vận hành/kiểm tra/sửa chữa máy móc xây dựng, hệ thống điện sản xuất;

10- Dọn dẹp vệ sinh toà nhà, nhà máy;

11- Biên tập tài liệu;

12- Vệ sĩ/Bảo vệ;

13- Tiếp thị/Chăm sóc khách hàng qua điện thoại;

14- Xử lý các vấn đề tài chính, thuế;

15- Sửa chữa/Kiểm tra vận hành ô tô;

16- Scan, vẽ kỹ thuật công nghiệp/Trang trí nội thất;

17- Lái xe.

Việc cho thuê lại lao động nhằm đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhân lực trong khoảng thời gian nhất định; thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân hoặc giảm bớt thời giờ làm việc; có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng.

Khi hết thời hạn nêu trên, doanh nghiệp cho thuê không được tiếp tục cho thuê lại người lao động với bên thuê lại mà người lao động thuê lại vừa hết thời hạn cho thuê lại.

 

Trả lời